دوره های آموزشی آنلاین که توسط مهندس شادی زهره وندی تدریس شده و فیلم ویدئویی آن قابل ارائه است را می توانید مشاهده کنید.

آموزش آنلاین وردپرس- مدرس مهندس شادی زهره وندی
آموزش آنلاین سئو - مدرس مهندس شادی زهره وندی
آموزش آنلاین آزادکاری- آموزش ادمین اینستاگرام و تولید محتوا - نمونه کاری شادی زهره وندی
آموزش آنلاین نرم افزار ورد word مقدماتی - نمونه کاری شادی زهره وندی