مهندس شادی زهره وندی متخصص وردپرس، سئوکار حرفه ای، مدرس آنلاین و تولیدکننده محتواست.
سوابق کاری:

12 سال سابقه دیجیتال مارکتینگ

۸ سال سابقه وردپرس و امنیت

۷ سال سابقه سئو و تولید محتوا

نویسنده و ویراستار رسمی و فنی و تولید کننده محتوا

سرویس های ایشان به تفکیک به همراه قیمت و زمان تحویل ارائه شده که می توانید آن را تهیه نموده و از خدمات ایشان استفاده کنید.