در این بخش نمونه کارهای ادمین شبکه های اجتماعی اینستاگرام، لینکدین و …. قرار داده شده است. که به صورت ماهانه و مدت دار ادمین بوده ام. جذب فالور هدفمند انجام شده و افزایش بازدید و ایمپرژن و فروش را به دست آورده ایم.