در این صفحه، نمونه کارهای تولید، مونتاژ، ادیت ویدئو و پادکست قرار داده شده است.

تولید تیزر تبلیغاتی دکوپازل برای آپارات

طراحی و تولید ویدئوی تبلیغاتی دکوپازل - نمونه کار مهندس شادی زهره وندی

تولید پادکست های کانال آپارات فرشید خیرآبادی

تولید و ادیت پادکست کتاب شعر - مهندس شادی زهره وندی

تولید ویدئوی تبلیغاتی برای شرکت تک سامان هور

تولید و ادیت ویدئوی تبلیغاتی برای سایت تک سامان

تولید ویدئوهای کانال آپارات شیرینی فروشی

ادیتور و مونتاژگر ویدئوهای آموزشی آپارات شیرینی فروشی- مهندس شادی زهره وندی

تولید تیزر تبلیغاتی

تولید تیزر تبلیغاتی

طراحی تیزر تبلیغاتی - نمونه کار مهندس شادی زهره وندی