سایت هایی که توسط مهندس شادی زهره وندی با پلتفرم وردپرس طراحی و راه اندازی شده، پشتیبانی و مدیریت شده را می توانید مشاهده کنید.